تکنیک خلاقیت

آموزش
تکنیک‌های خلاقیت در تبلیغات

تکنیک خلاقیت وارونه سازی (Turn in right around) در تبلیغات

تکنیک خلاقیت وارونه‌سازی در تبلیغات راهی برای جلب توجه و ایجاد تناقض در ذهن مخاطب است تا بتوان او را درگیر نمایشی قرار داد که با آنچه قبلا دیده است در تضاد باشد. بدین ترتیب، ذهن مخاطب با تبلیغ درگیر شده و در پی توجیه چرایی به وجود آمدن این وارونگی است.